Kraina mlekiem i miłością płynąca - zaproszenie na sesję